Wprowadzenie na urząd Proboszcza ks.Marka Nikiel 17.09.2023r

Ks. Marek Nikiel SChr na Mszy św. w dniu 17.09.2023r w obecności Dziekana dekanatu Łany ks. Bernarda Moci oraz Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztofa Olejnik został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Modzurowie.

Na początku Eucharystii dekret ustanawiający ks. Marka Nikiel (SChr) proboszczem parafii odczytał ks. Dziekan Bernard Mocia. 

Homilię wygłosił ks. Krzysztof Olejnik Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 

Szanowny Księże Proboszczu,

Dziś jest dzień wyjątkowy, ponieważ witamy Księdza jako naszego nowego duchowego przewodnika w parafii Modzurów. To chwila pełna nadziei, radości i oczekiwania. Jesteśmy przekonani, że Księdza obecność wśród nas będzie źródłem inspiracji i duchowego wzrostu dla naszej wspólnoty.

Za każdym razem, gdy nowy ksiądz przychodzi do naszej parafii, to jak otwieranie nowej księgi. Strony tej księgi wypełnione są historią i tradycją naszej parafii, ale także nowymi, niezapisanymi jeszcze historiami, które razem będziemy tworzyć. Jest to chwila, w której otwieramy nowy rozdział naszego duchowego życia.

Jako członkowie Parafii Modzurów, jesteśmy pełni wdzięczności za Księdza gotowość do podjęcia służby w naszym gronie. Wiemy, że zakon Chrystusowców jest znany z głębokiej duchowości, modlitwy oraz oddania Ewangelii, a my jesteśmy podekscytowani perspektywą dzielenia się tą duchowością z nami.

Wierzymy, że Ksiądz przyniesie nam Boże błogosławieństwo, mądrość i miłość, która umocni naszą wiarę i jedność. Jako wspólnota jesteśmy gotowi wesprzeć Księdza w każdy możliwy sposób, aby nasza parafia rozwijała się duchowo i służyła naszym bliźnim.

Niech ta uroczystość będzie początkiem naszej wspólnej podróży, podczas której będziemy razem rozważać Słowo Boże, modlić się, służyć potrzebującym i budować silniejszą więź między nami.

W imieniu wszystkich członków naszej parafii chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie Księdzu podziękować za przyjęcie tej posługi i życzyć wielu błogosławieństw, zdrowia i sił w pełnieniu swojej duchowej roli.