Wizytacja Kanoniczna 25.10.2022r

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. W pierwszej kolejności w dniu 09 września przybyli przedstawicie poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, którzy podsumowali duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne oraz budowlane w parafii. Sporządzone protokoły zawierające odpowiednie wnioski zostały przekazane księdzu Biskupowi.

W dniu 25 października w naszej parafii odbyła się wizytacja ks. bp Rudolfa Pierskały, biskupa pomocniczego naszej diecezji.

O godzinie 18:00 ks. Biskup został przywitany przed brama kościoła przez ks. Proboszcza Franciszka Lehnerta, gdzie ucałował krzyż oraz pokropił wiernych wodą świeconą, następnie procesyjnie zgromadzeni wierni ze śpiewem weszli do kościoła.

Pan Piotr Kudla, przedstawiciel Rady Ekonomicznej, odczytał sprawozdanie gospodarcze, następnie sprawozdanie duszpasterskie przedstawił ks. Proboszcz.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Rudolf, a koncelebrowali ks. Franciszek i ks. Bartosz Radecki (dyrektor domu księży emerytów w Opolu).

Po Mszy św., na plebani, odbyło się spotkanie Rady Parafialnej zakończone kolacją.

W kolejnym dniu, o godzinie 15:00, zostało odprawione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z sakramentem Namaszczenie Chorych. Po czym ks. Biskup spotkał się z kandydatami do bierzmowania z klasy VIII a następnie z ministrantami. Na koniec podpisał księgi parafialne.

Dziękujemy ks. Biskupowi za jego trud posługi pasterskiej, za spotkanie z wiernymi na Eucharystii, która jest szczytem i źródłem, źródłem z którego zawsze chcemy czerpać. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji.

Obecność Księdza Biskupa pozwoliła nam doświadczyć tego, że Kościół jest Apostolski. Jednocześnie uświadomiliśmy sobie, że nieustannie potrzebujemy żywej i owocnej modlitwy, naszego nawrócenia oraz dojrzałej wiary.

Niezwykle mile będziemy wspominać tę wizytacje ks. Biskupa z racji Jego ogromnej otwartości, życzliwości oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktu z każdą grupą wiernych z którą się spotkał, niezależnie od wieku.

Niech słowa, jakie usłyszeliśmy w ciągu tej wizytacji od naszego ks. Biskupa, stanowią dla każdego z nas zachętę do jeszcze większego zaangażowania na rzecz naszej parafialnej wspólnoty a otrzymane błogosławieństwo zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary.