Przyjęcie Nowych Ministrantów – 02.10.2022r.

Z wielką radością 02 października 2022 roku nasza wspólnota parafialna powitała w gronie Służby Liturgicznej dwóch nowych ministrantów. Obrzęd przyjęcia miał miejsce podczas Mszy św. o godzinie 10:00 i dokonał go ks Proboszcz Franciszek Lehnert. Po homilii ministrant Kevin Briks , przedstawił kandydatów na ministrantów – Kingę Briks i Karola Malik oraz poprosił o włączenie ich w poczet ministrantów. Następnie kandydaci potwierdzili swoją wolę gorliwego i pilnego posługiwania przy ołtarzu, złożyli także uroczyste przyrzeczenie. Później zostały pobłogosławione ich komże wraz z pelerynkami, które założyli przy pomocy starszych koleżanek. Odtąd będą mogli służyć w pełnym stroju ministranta przy Chrystusowym ołtarzu.
Kandydaci uczestniczyli w spotkaniach przygotowujących. Podczas których zapoznali się z przedmiotami liturgicznymi oraz posługą ministranta w trakcie Mszy św.
Serdecznie zapraszamy kolejnych chętnych , którzy chcieliby być blisko Jezusa Eucharystycznego, pomagać wiernym we wspólnej modlitwie liturgicznej i samemu pogłębiać swoją więź z Jezusem.
Nowym ministrantom życzymy zapału w służbie Panu Bogu i szybkiego wzrastania w Świętości na wzór św. Stanisława Kostki – patrona naszych ministrantów.