Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (Por. Sobór Florencki: DS 1314; KPK, kan. 204, § 1; 849; KKKW, kan. 675, § 1.: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” Katechizm Rzymski, 2, 2, 5).
KKK 1213


Przed udzieleniem sakramentu chrztu należy dziecko do chrztu zgłosić w kancelarii parafialnej, podając podstawowe dane i okazując akt urodzenia dziecka z USC. Chrztu udziela się zasadniczo w parafii miejsca zamieszkania rodziców. W innym przypadku należy przedstawić pismo, przekaz chrztu, z parafii miejsca zamieszkania.

W naszej parafii zasadniczo sakrament chrztu udzielany jest podczas niedzielnej Mszy św.
Nauki chrzcielne dla rodziców odbywają się indywidualnie, po uzgodnieniu z ks. proboszczem.
Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.


Chrzestni: 

Prawo kanoniczne przewiduje, że powinien być przynajmniej jeden chrzestny. W przypadku dwóch chrzestnych nie mogą to być osoby jednej płci. Chrzestni lub w ich imieniu rodzice dziecka padają swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) i przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza miejsca zamieszkania, że mogą pełnić godność ojca lub matki chrzestnej.


Wymogi dotyczące chrzestnych:

1. powinni mieć przynajmniej 16 lat i być dojrzali do tej godności, być ludźmi wierzącymi i praktykującymi

2. sami powinni mieć przyjęte sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)

3. nie mogą pozostawać w karach kościelnych (inaczej: chrzestni muszą mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i otrzymania rozgrzeszenia. Nie może być chrzestnym ktoś, kto trwa w związku niesakramentalnym czy też ktoś kto wystąpił z Kościoła formalnym aktem w Polsce czy też innym kraju)

Msza święta w rocznicę chrztu tzw. roczek, sprawowana według życzenia rodziców.