Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.
KKK 1499


Sakrament namaszczenia chorych wyraża szczególną troskę Kościoła o cierpiących. Jest to sakrament umocnienia i oczyszczenia z grzechów. W sytuacji ciężkiej choroby, zagrożenia życia albo podeszłego wieku wzywa się kapłana, by on modlitwą i namaszczeniem świętymi olejami wypraszał u Boga łaskę zdrowia dla ciała i duszy chorego. Nie powinno się odkładać tego sakramentu na ostatnią chwilę życia.

Zawsze można poprosić kapłana, by ten przyszedł ze świętymi olejami i udzielił tego sakramentu. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez kontakt osobisty z kapłanem.

Zwykle raz w miesiącu kapłan udaje się do chorych z komunią św. Zachęcamy, by wszyscy domownicy brali udział w obrzędach udzielania tego sakramentu. Wyjątkiem jest jedynie moment sprawowania sakramentu pokuty podczas odwiedzin kapłana.