Bierzmowanie – Sakrament Ducha Świętego 10.05.2023

Bierzmowanie – sakrament Ducha Św.

W środę 10 maja 8 naszych kandydatów przyjęło sakrament bierzmowania.
Są to:
Denis Bułat, Mariola Fojcik, Wiktoria Fojcik, Samanta Harwig, Michał Kaiser, Jakub Kluczniok,  Paulina Kranz, Bartosz Mrowiec, drogiej młodzieży życzymy odważnego i radosnego kroczenia za Chrystusem zmartwychwstałym, nadziei i ufności złożonej w Panu. Bądźcie solą ziemi i światłem świata. Wszelkich łask i Bożej pomocy w dorosłym życiu obfitującym w Boże błogosławieństwo życzą wam parafianie! Trwajcie mocno przy Chrystusie!

Składam serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość i dobroć serca.

Drogim Rodzicom bierzmowanej młodzieży składam serdeczne podziękowanie za przykład żywej wiary przekazywanej młodym ludziom.

Niech Pan błogosławi wasze rodziny, wspiera i umacnia we wzajemnej miłości.
ks. Bernard Mocia

fot. Parafia Ostrożnica
fot. Parafia Ostrożnica
fot. Parafia Ostrożnica
fot. Parafia Ostrożnica
fot. Parafia Ostrożnica