Kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołem, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
KKK 1536


Sakrament święceń (kapłaństwo) jest ustanowiony przez Chrystusa przede wszystkim dla zbawienia innych a na drugim miejscu dla uświęcenia tego, kto ten sakrament przyjął. Głównym zadaniem kapłanów jest sprawowanie posługi nauczania, sprawowania kultu Bożego i posługi pasterskiej.


Na przestrzeni wieków tę posługę sprawowało w naszej parafii wielu kapłanów: proboszczów, rekolekcjonistów i innych. Niech pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci modlitewnej.

 

Proboszczowie, którzy pracowali w Modzurowie

ks. Hugo Sterba 1870 – 1906

 

ks. Augustyn Strzybny 1906 – 1921

 

ks. Fryderyk Hassa 1922 – 1935

 

ks. Helmut Kwoll 1935 – 1958

 

ks. Franciszek Chłodek 1958 – 1967

 

ks. Norbert Waler 1967 – 1976

 

ks. Józef Krzeptowski 1976 – 2005

 

ks. Joachim Kroll 2005 – 2019

 

ks. Franciszek Lehnert 2019-2023

administrator ks. Bernard Mocia 23.04-24.08.2023