Eucharystia

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
KKK 1324


Msze św. sprawowane w naszym kościele

W ciągu tygodnia msze św. sprawowane są zwykle:

  • w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 18.00;
  • w środę i sobotę o godz. 7.00;
  • w niedziele o godz. 7.30 i 10.00.

I Komunia św.

Uroczystość Pierwszej Komunii św. przeżywają dzieci z klas III szkoły podstawowej w parafii zamieszkania.

Rodzice zgłaszają kandydatów w miesiącu wrześniu.

Przygotowania Pierwszej Komunii św. odbywają się zasadniczo w szkole na zajęciach katechetycznych.

W parafii przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. odbywa się w dwóch etapach:

  1. przygotowanie do sakramentu Pokuty i Pojednania (od września do końca Wilkiego Postu);

  2. przygotowanie do pełnego uczestniczenia w Eucharystii (od Wielkiej Nocy do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego).

Stałym terminem celebracji uroczystości I Komunii św. jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.